Överfallslarm sänder tyst larm vid aktivering och påkallar omedelbar polisinsats. Byggs fristående eller som en del i ett inbrottslarmsystem.

Överfallslarm som är anpassad för er unika situation.

Vi levererar såväl fasta installationer som bärbara system med eller utan överföring av ljud och bild. Önskar man positionering där man får fram en exakt position pä den nödställde bygger vi upp ett system med hjälp av satellitnavigeringssystemet GPS.